dijous, 2 de novembre del 2017

EL TEXT INSTRUCTIU

EL TEXT INSTRUCTIU


EXEMPLETres en ratlla
Es tracta d’un joc que, segons els llocs, s’anomena també treset, treset en ratlla o renglera en treseta. Hi juguen dues persones.

Material necessari:
  • un tauler o un dibuix amb l’esquema del dibuix
  • 3 peces menudes del mateix color
  • 3 peces menudes d’un color diferent (poden ser també diferents objectes petits)

Instruccions del joc:
1.    El primer jugador ha de posar la seva peça just en el punt central.
2.    El segon jugador ha de col·locar la seva en un dels punts on conflueixen les línies.
3.    Correlativament, ambdós jugadors han d’anar posant les seves peces en distints punts de confluència.
4.    Durant la partida, cada jugador ha d’anar movent alternativament les seves peces.
  1. Guanya el primer jugador que fa tres en ratlla, és a dir, el que col·loca les seves tres peces en línia recta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada